top of page

HOE WIJ WERKEN

PRESOLVE bestaat uit een aantal onafhankelijke leden. Via PRESOLVE bieden wij een aantal diensten aan die partijen bij bouwprojecten helpen hun projecten succesvol af te ronden.  Een verdere toelichting vindt u op de pagina Achtergrondinformatie
Waarom Presolve?

Nog steeds blijken projecten te laat en tegen te hoge kosten te worden opgeleverd. Of met gebreken. Dat leidt tot geschillen. En dat is niet de bedoeling. Presolve kan helpen die geschillen te voorkomen. Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van projecten. Wij kennen de oorzaken, wij kennen de "red flags", en wij hebben de methoden om bouwende partijen op het goede pad te houden. Of hen daar weer terug te krijgen. Voorkomen is beter dan genezen. En goedkoper. En beter.

Oplossen

Maar als er ondanks al die voorbereiding toch issues opduiken die escaleren naar geschillen dan is het nog niet te laat. Leden van Presolve bieden de volgende diensten aan:

 

 • Bemiddeling;

 • Coaching;

 • Dispute Boards / Raden van Deskundigen;

 • Mediation;

 • Onderzoek;

 • Crisisinterventie;

 • Fast Track Adjudication (spoed bindend advies, in samenwerking met de Raad van Arbitrage voor de Bouw);

 • (Niet-) Bindend Advies / Aanbeveling / Review

Wat gaat er mis?

Geschillen hebben heel veel oorzaken: onduidelijke scope, te strakke planning, te hoge verwachtingen, te lage prijzen, verkeerde risico-overdracht en slechte contracten, om er een paar te noemen. Maar de meeste problemen vinden hun oorzaak in de "soft skills": slechte communicatie, onwil, stijl, te lang problemen laten liggen, te weinig rekkelijke en te veel precieze juristen, onkunde, geen aandacht voor sfeer, slordig contractmanagement en te veel Bokito-gedrag. Dat is allemaal niet nodig. Presolve kan helpen dat soort zaken snel te analyseren en partijen bij de les terug te brengen en te houden.

Je moet het dak repareren in de zomer. En dichtstoppen als het lekt. Presolve kan beide.

Beslechten?

Als het aankomt op beslechten van het geschil, dan is het eigenlijk al te laat. Er is immers een geschil en dat is dus in strijd met het beginsel Geschillenvrij Bouwen. 

Afhankelijk van het gesloten contract ligt de gang open naar de gewone rechter, arbitrage of mediation (wat eigenlijk nog hoort bij oplossen).

Presolve doet zelf niet aan beslechten, maar werkt - in ieder geval voor Fast Track Adjudication - nauw samen met de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Leden van Presolve bieden onder meer de volgende diensten aan:

 • Contractthermometer;

 • Training;

 • Project Start-Up en Follow Up / Partneringworkshops en begeleiding;

 • Aanbestedingsadvies;

 • Probiteitsfunctionaris;

 • Cross culturele trainingen;

 • Onafhankelijk voorzitterschap bouwvergaderingen;

 • Bouwreflectie;

 • Dispute Boards / Raden van Deskundigen.

Training

Geschillen kunnen voor een belangrijk deel worden voorkomen door voldoende training.

Dat kunnen zijn workshops over bewustwording, projectorganisatie, risicomanagement, communicatie. Een tool daarbij is bijvoorbeeld het door Presolve-lid Arent van Wassenaer bij Allen & Overy ontwikkelde spel 4Scene!.

bottom of page