top of page

PRESOLVE KENNISBANK

Op deze pagina staan verwijzingen naar achtergrondmateriaal bij producten en diensten die Presolve propageert.

Dit is de Zienswijzemethode-overeenkomst

Fast Track Procedure bij Raad van Arbitrage voor de Bouw

Zie hier ook de reactie van Bouwend Nederland

De 'Pre' in Presolve staat voor "Preventie". Een in het buitenland met name de USA - beproefde methode voor preventie van bouwgeschillen is dat van partnering. 'Partnering is a process designed to create a positive and cooperative relationship during the contract performance or at any other time when working with others. Partnering facilitates the parties’ ability to define common goals, improve communication, and create a collaborative attitude throughout contract performance.', aldus het US Army Corps of Engineers (de Amerikaanse federale Rijkswaterstaat). Het Californische Department of Transport heeft een zeer uitgebreid handboek over Partnering gepubliceerd dat als voorbeeld kan dienen. De bedoeling van Presolve is om op basis hiervan verdere technieken en processen te ontwkkelen, geschikt voor de Nederlandse markt, in aanvulling op bestaande PSU en PFU technieken.

Van de hand van het Presolvelid Huub Sprangers is het boek "De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra". Een boek bedoeld voor wie actief is in deze werelden. Het is een mooi boek, geïllustreerd met 94 case studies, modelovereenkomsten en een wereld van ervaring.

bottom of page