top of page

TOOLBOX

Op deze pagina vindt u een verdere beschrijving van een aantal 'tools' die Presolve inzet, met verwijzing naar achterliggende informatie.

Voorkomen

Voorkomen

Geschillen kunnen vele oorzaken hebben. Zij kunnen gaan over kwaliteit, over tijd, over wijzigingen, over tegenvallers, over interpretatie van bestekstukken. Geschillen kunnen veroorzaakt worden door het feit dat een aannemer een werk tegen een te lage prijs heeft aangenomen. Maar er is één aspect dat bijna geschillen kenmerkt en dat is een onvermogen van partijen om in goede communicatie het ertoe te leiden dat het geschil had kunnen worden voorkomen c.q. in een eerder stadium had kunnen worden opgelost. En verder kunnen naar aanleiding van een aanbesteding dan nog geschillen ontstaan. Geschillen hebben in de regel een zeer negatieve uitwerking op het succes van een project: ze kosten energie, tijd en geld en kunnen, indien niet snel opgelost, leiden tot een gebrekkiger samenwerking, vertraging en (hoge) extra kosten.

Presolve biedt de volgende categorieën diensten aan om geschillen te voorkomen. Deze hebben betrekking zowel op de fase vóór een bouwproject, de aanbesteding, vlak na het sluiten van de overeenkomst als tijdens de uitvoering van het project.

Oplossen

Als geschillen eenmaal zijn gerezen is het zaak dat partijen die geschillen weer zo snel mogelijk weten op te lossen. Binnen Presolve is ruime expertise voorhanden om bouwende partijen daarbij terzijde te staan.

bottom of page