December 3, 2019

Op 19 Mei 2020 organiseert het Instituut voor Bouwrecht, in samenwerking met Presolve, de Studiemiddag "Alternatieve Geschillenbeslechting: wat is ‘best for project’?"

Met sprekers uit wetenschap, praktijk en van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zal worden stilgestaan...

January 11, 2019

Er zijn veel manieren om bouwgeschillen - als ze een keer zijn ontstaan - op te lossen. Bemiddeling, begeleid onderhandelen, mediation, arbitrage, al dan niet in kort geding, gerechtelijke procedures, bindend advies, niet-bindend advies, zwaarwegend advies, deskundigen...

January 8, 2019


Op 18 December 2018 publiceerde het Instituut voor Bouwrecht ter gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan het boek Bouwrechtjuristen, geschreven door Eric Moesker en Sjoerd Rutten. Volgens de site van het IBR bevat boek bevat de neerslag van gesprekken met vijfentwintig...

May 31, 2018

Door het uitspreken van zijn inaugurele rede getiteld "Tenderkostenvergoeding in geval van intrekking van een overheidsaanbesteding in privaatrechtelijk en publiekrechtelijk perspectief" aanvaardde Presolvelid Prof. Chris Jansen op 18 mei 2018 zijn benoeming als hoogle...

March 27, 2018

Op 21 november 2017 vond de Presolve Masterclass "Een contract is niet bedoeld om samen te werken" plaats. Een boeiende middag waarin de deelnemers, geïnspireerd door Edward de Bono's "Six Thinking Hats" discussieerden over de vraag waarom zij het "Presolve gedachtegoe...

March 9, 2018

Op 1 september 2018 is Marco van Rossum tot Presolve toegetreden. Marco's expertise ligt vooral in de "Pre" van Presolve: het voorkomen van bouwgeschillen. Marco heeft een achtergrond als Technisch Bedrijfskundige. In 2002 richtte hij zijn bedrijf Summit op. Daarmee ri...

October 26, 2017

Onder deze titel organiseert www.presolve.info op dinsdag 21 november 2017 van 15.00 tot 18.30 uur een masterclass in kasteel Oud-Poelgeest, Poelgeesterweg 1, 2341 NM Oegstgeest. De kosten bedragen € 75,- excl BTW p.p. De titel staat voor een uitdagende en interactieve...

October 17, 2017

Onder deze titel organiseert Presolve een masterclass (en netwerkbijeenkomst) op dinsdag 21 november van 15.00 tot 18.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in Kasteel Oud-Poelgeest, Poelgeesterweg 1, 2341 NM Oegstgeest.

Als inleiding bieden wij een actueel overzicht van d...

December 21, 2016

De gemeente Den Haag wil de aanbesteding van het project Rotterdamsebaan te evalueren. De leerervaringen zullen worden gebruikt voor toekomstige projecten van de gemeente Den Haag. Het evaluatieproces zal worden uitgevoerd door Joost Merema (PRO6 managers). In het kade...

December 7, 2016

De Kennisbank van Presolve wordt langzaam maar zeker gevuld. Op deze pagina zijn onlangs twee artikelen toegevoegd. Beide uit 'Van het Gebaande Pad'. het Liber Amicorum voor Presolvelid Arent van Wassenaer. Het eerste is van de hand van Presolvelid Jos van de Vijver: '...

Please reload

Recente berichten
Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 by Presolve. Proudly created with Wix.com