top of page

Presolve in de Cobouw: Samenwerken en voorwaarts integreren

In de Cobouw van 2 december 2020 stond dit artikel van Presolveleden Marco van Rossum en Arent Van Wassenaer. Het artikel beschrijft hoe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw zodanig vorm kan krijgen dat de kans op succes toe- en de kans op geschillen dus afneemt. De conclusie is: "Dat vraagt dus, behalve om een tweefasen-proces, ook om een oprechte samenwerking waarin genoemde leidende beginselen een belangrijk fundament vormen. Ook volgens McKinsey is dat de weg voorwaarts. Dus, management consultants en Nobelprijs-winnende economen zijn het erover eens dat samenwerking gekoppeld aan een tweefasen-benadering serieus kan bijdragen aan een succesvolle transitie. Dan rest slechts de vraag aan de bouwende partijen: wanneer beginnen?"
In het artikel speelt deze piramide een belangrijke rol: die laat zien hoe de mate van onzekerheid/risico afneemt naarmate het project verder wordt ontwikkeld. De opdrachtnemer levert een bijdrage aan het ontwikkelen van de oplossing voor de vraag die de opdrachtgever formuleert. Dat heet voorwaartse integratie: ook wel bekend als bouwteam, tweefasestructuur, early contractor involvement. Als de opdrachtgever een project in één keer "over de schutting" gooit, dan lopen beide partijen - opdrachtgever en opdrachtnemer - elkaar beide misverstaan en die misverstanden leiden onvermijdelijk tot problemen die weer leiden tot geschillen.

Het artikel van Marco en Arent geeft een handreiking om dit dilemma zinvol te doorbreken.


Wanneer beginnen? Nu!

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square
bottom of page