top of page

Raad van Arbitrage voor de Bouw voert Fast Track Bindend Advies in


 

Op het Symposium Op Weg naar Geschillenvrij Bouwen op 17 november 2016 kondigde Klaas Mollema, voorzitter van de Raad van Arbitrage voor de Bouw en Vice-President van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (zie foto), een nieuwe - in nauwe samenwerking met Presolve ontwikkelde - methode van razendsnelle geschillenbeslechting aan: Fast Track Bindend Advies. Deze mogelijkheid biedt bouwende partijen de mogelijkheid om tegen zeer lage en vaste kosten binnen zeven weken na het aanhangig maken van het geschil een uitspraak te krijgen. Deze uitspraak blijft bindend tot aan de oplevering, zodat het geschil zelf geen negatieve invloed kan hebben op de voor de bouw benodigde cashflows. Partijen die het niet met de uitspraak eens zijn kunnen dit tot twee weken na de uitspraak kenbaar maken. Doen zij dat niet, dan blijft de uitspraak ook na de oplevering bindend. Gelet op de ervaringen in het buitenland, met name in het Verenigd Koninkrijk, en gelet op de kwaliteit van de bij de Raad van Arbitrage werkzame arbiters is de verwachting dat een uitspraak in een overgroot merendeel van de gevallen zal worden gerespecteerd en zal bijdragen aan (herstel van) de relatie tussen de bouwende partijen.

Van de website van de Raad van Arbitrage:

Achtergrond Op 17 november 2016 wordt Presolve (expertisecentrum voor geschillen-vrij bouwen) gelanceerd. Dit is een initiatief van een (op dit moment) achttal ervaren, professionele bouwgeschilbemiddelaars, waaronder een tweetal arbiters van de RvA (mr. Paul Smeets en mr. Alexa Gratama). Via dit expertisecentrum bieden zij partijen in de bouw een groot aantal mogelijkheden aan om geschillen-vrij te bouwen.

Voor het geval het onverhoopt toch tot een geschil mocht komen, bleek er behoefte te bestaan aan een procedure bij de RvA met de kenmerken van de FT-procedure, zo bleek uit een door Presolve gehouden marktonderzoek. Op verzoek van Presolve hebben we daarom de FTA-procedure ontwikkeld. Presolve kan nu deze procedure bij de RvA aanbieden als onderdeel van haar instrumentarium maar vanzelfsprekend kunt u ook rechtstreeks bij de RvA terecht voor deze FT-procedure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. mr. M. Niesen (030-2330157) of mr. J.S. van Luik (030-2330145).

Foto: Friso van Wassenaer (c) 2016


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square
bottom of page