top of page

Geschil? Snel weer verder, maar hoe: de Zienswijzeprocedure


Er zijn veel manieren om bouwgeschillen - als ze een keer zijn ontstaan - op te lossen. Bemiddeling, begeleid onderhandelen, mediation, arbitrage, al dan niet in kort geding, gerechtelijke procedures, bindend advies, niet-bindend advies, zwaarwegend advies, deskundigenbericht. Noem maar op. Ze kennen allemaal hun eigen dynamiek, ritme, rituelen, wettelijke eisen.

Presolve werkt aan een handleiding voor een procedure waar Presolveleden de laatste jaren goede ervaringen mee hebben opgedaan: de Zienswijzeprocedure. Deze procedure wil partijen helpen om, bij een eenmaal ontstaand bouwgeschil, zo snel mogelijk een oplossing te geven. een oplossing die recht doet aan de wederzijdse belangen (met inbegrip van het verbeteren van de samenwerking en gelijkgerichte projectdoelen en samenwerkingsbeginselen), en een oplossing die een antwoord geeft op vraagstukken met betrekking tot rechtmatigheid. Daaraan hebben vooral overheidsopdrachtgevers behoefte.

En de snelheid is van belang omdat geschillen bij lopende bouwprojecten verlammend kunnen werken: partijen moeten nu eenmaal weten waar ze aan toe zijn om weer door te kunnen, door één deur.

De zienswijzeprocedure, waarvoor binnenkort concepten op de site van Presolve verschijnen, leidt tot concrete aanbevelingen, zwaarwegend advies indien nodig. De procedure is zowel snel en praktisch als professioneel en deskundig. Partijen kunnen de procedure zelf voeren, maar kunnen zich door adviseurs laten bijstaan.

De procedure is er op gericht om snel tot de kern te kunnen doordringen, liefst vanuit een gemeenschappelijke vraagstelling, als dat kan. En om handvaten te bieden het geschonden vertrouwen te herstellen.

De adviseurs van Presolve stellen zich proactief op, stellen snel de nodige vragen. Met de antwoorden daarop, schriftelijk, en/of op een zitting, zijn zij in staat om zeer korte termijn met hun antwoorden te komen, meestal in de vorm van een zwaarwegend advies (maar dat kan ook een bindend advies zijn).

Houdt deze website in de gaten voor meer nieuws!

Of reageer op LinkedIn of stuur een email aan info@presolve.info voor meer informatie.

Licht aan de horizon met de Zienswijzeprocedure

Snel weer licht aan de horizon met de Zienswijzeprocedure

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square
bottom of page